Čištění a kontrola

Kontrola spalinové cesty (komínu) musí být prováděna jednou ročně, a to podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Lze ji provést výhradně po vyčištění spalinové cesty. 

Revize

Revize je prováděna před uvedením spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva spotřebiče, změně spotřebiče, po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě.

Vložkování

Provádí se zejména z důvodu opravy komínu, většinou v kombinaci s frézováním. Spočívá v aplikaci komínové vložky z vhodného materiálu do stávajícího komínu.

Frézování

Technologie sloužící ke zvětšení komínového průduchu. Zpravidla jako příprava pro následné vložkování komína.

Obestavba krbových vložek

Instalace krbové vložky a následná obestavba s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka.

Zapojení krbových kamen


Vytvořte si webové stránky zdarma!